สุดฮิต ไบร์ทวินโชว์ฝีมือทำอาหารพร้อมดูกล้วยพันธุ์แปลกหาชมยาก วัยรุ่นเรียนไทย กล้วยทอด

Author:

คุณพระช่วย

Keywords:

คุณพระช่วย,จำอวดหน้าจอ,เท่ง,เท่ง เถิดเทิง,พัน,พัน พลุแตก,Edutainment,ไบร์ทวิน,ไบร์ทวชิรวิชญ์,วินเมธวิน,คั่นกู,วัยรุ่นเรียนคำ,มาแรง,hot,ฮิต,เพลงดัง,คู่จิ้น,หมอกล้วย,กล้วยน้ำว้า,กล้วยทอด,ladygaga,rainonme,หมอพรเทพ,ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์,อาหารไทย,thaifood,วัยรุ่น,ดารา,ข่าวดัง,news,thailand,youtube,คุณพระช่วยxไบร์ทวิน,brightwin

Subtitles:
Welcome to Khunprachuay Show-Teenagers Learn Thai. Good morning. Good morning. Khunprachuay Show, every Sunday at 9.10 A.M. (ICT). So this part is Teenagers Learn Thai. It's about teaching new generation of actors to cook various of Thai foods and desserts. But for today... They say it is a kind of snacks. It's the appetizer. Some people call them Thai Fried Bananas or "Gluay Kag." Does it sound familiar? They're usually sold by street hawkers. Can we call them Frying Bananas ? You mean "They're being fried".. Yeah. It means bananas are being fried. (lol) So please welcome Win and Bright to learn about Thai Fried Bananas. These good looking teenage guests. They are well-known from a series because of their good acting skills. And today, they will learn Thai with Khunprachuay show. They're called "Win Metawin" and "Bright Vachirawit." You two look so much alike. Have anyone told you that? Never You both are a couple, right? Let's talk about Thai Fried Bananas. Have you ever had them? Yes, we have! Do you think it's difficult to make them ? Because you're going to cook them today. I think it's just mix them with flour and fry. That's called Fried Banana! Is it not the same thing? Yes, it's the same thing. But there're some more steps before fry them. You also need a coconut. There is a coconut, right? Hmm. Have you ever helped your mum in the kitchen? Oh! What do you mean by "Oh," Bright? We rarely cook at home. A homecooked dish by my mom is Fried egg. So you often get food from outside? Yes How about you, Win? We don't usually cook either. Do you even have a kitchen at home? Yes. So your parents always cook, but you have never helped them?" Do your parents cook? Rarely. What's your favorite food? Stir fried Thai basil. just leaves of Thai basil? Stir fried Thai basil with minced either pork or chicken And What about you, Bright? Hard-boiled eggs in the sweet gravy with rice. You eat like a kid. That's easy. Today, the chef teaching you is from the shop called 'Reim's Thai Fried Bananas with Ancient Formula' in Pathum Thani. Aunt Reim, Mareim. Mariem, Aunt Reim Where did you get this formula? It's only a homemade food. So you started to make it within the family, right? I remembered when my mother often made it and I do the same thing for my children. I heard that this formula is required a dipping sauce. Yes! Really? Why do we need the sauce? To enhance the flavor of fried potatoes and taros. Is it Thai seafood sauce? No. (lol) Who will eat fried bananas with Thai seafood sauce? Sorry. Have you both ever tried fried bananas with any kind of dipping sauces? Never. This is the ancient formula. There is a dipping sauce. There are various types of them, right? Yes, there are lots of fried foods. As we see..there are fried bananas, sweet potatoes and pumpkins. And these are sun dried bananas. Is the dipping sauce the same for eating meatballs ? No, it isn't. It is the same for eating with fried tofu. I see. It sounds good. Let's try them These are pumpkins. Yes. Pumpkins. Just now, Win asked how to eat them? And we have to take this face-shield off, right? Yes, we do. How can we eat by wearing it? (lol) I often eat them. Make sure to remember the taste because you guys have to make them. Pumpkins are also delicious. Are these pumpkins? Yes. How was it? It's good. It's soften the harsh taste. Do you want a takeaway bag? It seems you like them. You tried every kind of them. I'm afraid Aunt Reim might be sad if they become leftovers. Or you're just hungry? Maybe. "Seriously the sauce helps bring out another taste" "I feel like, with the sauce, people might enjoy this more" "It improves a lot" "How is it the sauce, Bright?" "It's sweet and sour" "The sourness helps from blandness" "So you can continue eating it" "I really like the piece that I just ate" "The orange taros" "I feel like the sauce really goes well with that"-Bright "Make sure to remember the taste" "Yes"- Win "You guys gotta make it like this" "Aunt, can you motivate them" "It's not hard if you put your heart into it"- Aunt "WooooooooooooW"- The whole crowd "Everytime someone said it's not hard, it's always hard" - Bright (that's what she said) "Let's see whether it will be challenging for them" The ultimate aunt recipe that I won't translate so you guys can't recreate this legendary dish Also, I never thought adding captions would be this hard She can sip a coconut in half with her bare hands But a knife might help (Hair Scalpe) Mix them up Add bananas in Looking good innit? "You both saw that" "How was it, Win?" "I might better off buying it"-Win "Can you remember the method?" "Some bits"- Win "How about you Bright?" "I can remember some, but it looks hard" -Bright "I don't know how to spit the coconut" "I don't often do that" "Try not to get your finger" "Are you ready?" "Win, you with me and Bright you go with Kun Parn" "Let's go" "First, Win grab a coconut" "Get the one with the outer layer" "Come on, we don't cheat" *Bright grabbing the one without the layer* "No, you grab that" "Can't we get a head start?" "Do gotta foop foop first right?" "Yes, we gotta foop foop" *Foop* "You gotta do it harder" "Coconut can't feel pain" (I wish i'm a coconut) "Careful of your hand" *Stares* "You gotta take the top of first"- Aunt "So it's easier"- Aunt "Eat the top of first" "Careful" "Yes"- B "Harder, please" - non sexual way "You can do it harder" "Why are you chopping like that" -Aunt "Use the pointy bit of the knife"- A "Seems like I gotta move"-B "Do you need coconut in this recipe"- B "The coconut brings the creaminess"- A "Make sure to use the point end of the knife"- A "Better for you to buy it" "Aunty, can we prepare anything else"- B "No you need the coconut to mix anyway"-A "Is this done?"- Bright "Ofc not we gotta peel more" "Just pull"- A *poor coconut noises* "Lemme show you the real traditional way" can't explain a joke "Yep, you're doing it right"- A "My life have lead me to this point" "This is torturing!" "Auh" "Why don't I just born this a millionaire family" "I saw this shiny jewelry, so I said that's it. This is the house I want to be born" "Man so I don't have to work for the rest of my life" "Then I choose to be born" "Then how did it go" -Win "I was born it a musical theater"(cause in thailand they wear jewelry custom in musical theather) *wish you guys can understand this joke so much* "When I was born I could hear my parents sword fighting" "You think you can make it today"- Aunt "Oh youu!" "Bright you good?" "In the past, this is how we did it" "Normally I don't see people struggle like this"- B "Is it challenging" "Yes"-B "Remove all the hairy bits"' Aunt "Use the knife" -Aunt "Get me a smaller knife" 'Here"- W "Make sure to remove all the hairs"-A "Good" "Almost there" "You're doing well" "Now you spit it" "Hold it up"-A "Hold it like this" "Careful your face" "It's hard"- W "DO it harder"- Aunt "Do you know what is this" "I don't know"-B "You sit like you're on a motorcycle" "Careful while you're using it, especially your fingers" "You're doing well" "Always do downward motion and careful of your hands" "If you have a familiy, you might don't have a kitchen" "Just buy from outsider" "Watch me do it" "Why did you make this mess" "Start from the sides" "See, always downward motions" "Do the sides" "Aunty, how much do we need?"- B "About a handful"-A "I think this is more"- B "I don't think so!" "Not even an inch!" "You're doing well" "Now push them into the plate" "Aow" *dies inside* "Aunty, is this enough?"'-B "That's about it"-A "How was it?"-A "It was better than I thought"-B "Peeling was way harder"-B "First time?" "Yes"-B "Now what?"-B "Mix it with flour"-A "Win, go get flour" "Get the right amount of flour and sugar"-A "Have you put water in?"-A "How much do we need?"-B "About a spoon"-A "A spoon?"-B "Yes"-A "About this?"-B "Yes"-A "Now put some water and mix them up"-A "That enough"-A "Aunt, why do we need this type of flour?"-B "So it you can get the crispy-ness"-Aunt *can't translate a joke * "Aunty, what's next?"-B "Take another type of flour about a cup" "Why this type of flour?"-B "Cause it helps with the lightness of the crust"-A "Is this enough?"-B "Yes, that's enough"-A "Put that into a bowl that you're going to mix"-A "Yes, now brown sugar"-A "How much of the brown sugar?-B "Try to put in a bit and try mix it up first"-A "Until it all dissolve" "Around one to two spoons"-A "A pinch of salt as well"-A *salt bae* "Salt!" "Here's your salt" "Just mix it, right?" "Yes, put some water in and mix"-A "Should I use spoon and my hands to mix?"-B "Better to use your hands"-A "Like this?" -B "Yes"-A "Make sure it's not too loose"-A "If it's too loose I'll add water"-B "One hand is enough"-A "Yes"-W "Seems like it's too loose, aunt" "If so just add some flour"-A "Aunt!, is it done yet?"-W "I think Win's is enough"-A "How about this flour?" "This is the time to add it"-A "We're not afraid to put in generously" "While mixing it, I can smell the coconut"-B "Bright, seem a bit too thicc?"-A "More water?"-B "Yes"-A "Make sure it's not too thicc"-A "Aunt, should I put the sesame seed now?"-B "Make sure to mix it well first and try to taste it"-A "Is this enough, aunt"-B "A bit more water"-A "OKay, so this is her recipe, not to thicc"-B "So, its a bit loose"-B "Aunt, like this?"-B "Yes"-A "I just tried"-B "Is the saltiness enough?"-A "I feel like a bit more sugar"-B "Go get some bananas" "That's enough"-B "Thank you"-B "Enough?" "Aunt, these BANANAS??"- Win "Where did you came from?" "I went to the forest to get some bananas"- Win "No, that 's not how you do it!"-A "I know" "See, I know" WoooooooooW "Yes"-A "How much sesame?" "That's up to your liking"-Aunt "What after this?"-B "Or is this finished?"- B "Yes, you're done"-A "Now peel the bananas"-A "Umm, which one should I pick, aunty?"-B "There's many to pick"-B *different type of bananas* "You are trying to ask all?" "The one you're holding is the one we're using"-Aunt "Okay, let's go home"-Bright *he's talking about, that there are many types of bananas in Thailand* "No one cuts it like that" "Watch this" "Like this, aunty?"-B "Yes"-A "Now you're just joking" "Oh so we're making this for children" "Yes"-Win "Should we heat up the oil?" "Yes go ahead" "Have you prepare Pandan?"-Aunt "Yes, we put Pandan in the oil first" "Do we put the whole thing?"-B "No, use just the leaves"-A "Like this?"-B "Around four five leaves"-A "Five, is already"-B "Yes"-A "Make sure it wash it first"-A "Isn't it dangerous if we put it in hot oil?"-B "Just be careful""Put in when the oil isn't that hot" -A "Put more oil"-A "Yes"-B "So we put the banana into the mixture?" "Yes and make sure to mix well"-A "Put all'-A "Wait till the oil to get to temperature" "Wait until the Pandon turns gold"-A "When it turns gold take it out"-A "As the oil comes up to temperature, I can smell the Pandon's aroma" "Let's wait till it's turn gold and take it out" "Then the bananas in"-W "My pandons have turned gold"-B "When it's gold just take them out" "Try put a piece of banana in" "Yes, now start putting them in" "One by one so it doesn't stick, right?" "Win, how are you doing?"-A "I'm starting to fry them now"-W "Okay, that enough" "Ours look good" "Is it done?"-W "No no" "It should be gold" "I think we can sell ours"-B "You seem confident" "It have to be gold right?"-B "Yes"-A "Brown is burnt?"-B "Yes"-A "How does it smell?"-A "Good, aunty"-B "Smell good even before frying it"-B "Make sure it doesn't stick to the bottom of the pan"-A "It's not sticking together, but it's sticking to the bottom of the pan"-Bright "Careful, you have to be patience if you want something good"-Aunt "Why does our bananas looks so different?"-Win "Do you think I put not enough flour?"-W "No, it's just not ready yet"-A "It have to be more gold"-A "What's up?"-Win "Not bad!"-Bright "Your fried bananas have more crust to it"-B "Mine have 50% lesser flour" "It takes time"- A "Yes, it does"-W "Yes, very long time"-A "Mines look similar to what she did"-B "The crust looks similar to hers"-B "Yes about right"-A "How's your first time frying bananas?"-A "Good, but surprisingly takes some time"-W "Yes, it takes time"-A "I'm starting to get hungry"-Win "We're close to the truth" "Yes"-Win "Aunt!, I think we finished" "I think it's quite gold"-B "Yes, you're done"-A "I think this looks good"-B "This is the first time frying bananas"-B "Do you think mines finished as well?"-W "Yes"-A "Yes, shake it like that" "And this is.." "Bright's first time frying banana!" "And this is.." "Win's God of fried bananas" (that's what he actually said) "Sure because it looks amazing" "Look at the plating"- Win "Yesss" "Now, we have finished frying the bananas" "Just from the looks how is it?" "How's Bright's?" "Now bad, good colour"-Aunt "How about Win's?" "Not bad as well"-A "Sure, but our looks like gold" "It looks good, how about taste?"-Aunt "So both looks good?" "Yes"- Aunt "Now you have to try" "Which one you want to try first?" "This one is easier to grab"- Aunt "For eating at home, this is fine, but not for selling" "It's too small"-Aunt "Is that caused by your tooth?" "Crispy" "Wow, crispy as well"-Aunt "This one a bit too sweet"-A "No saltiness as well" "However, this one have both sweetness and saltiness" (Bright's one) "If out of ten, what would you give Win's?" "I'll give you 8"-Aunt "How about Bright's?" "I'll give you 9" "Thank you"-Bright "How you it Win?" "I never make this dish before, so this is my first time" "The most challenging step might be when I have to peel the coconut" "Yes, some might find it challenging"- Aunt "How about you Bright?" "Similar to his opinion, I find it quite challenging as well." "But other steps are alright" "In other cooking show, they would have prepare all of this" "So I don't have to do any of these" "Pretty good"-A "Thank you"- Both "Very good that both of you did it"-A "Not bad at all"-A "If my partner didn't help me, I wouldn't be able to do it"- Bright "I might be peeling the coconut right now if my partner didn't help me"- Win "I would failed at the coconut step"-B "Anyone who's interest can go find her store" *location* "Thank you for Aunt Raem, Win and Bright"

Loading