เตร็ดเตร่ กับ เต ตะวัน โดนแกงหม้อใหญ่ ไหนบอกไปเที่ยวชิวๆ Special EP3 Eng Sub

Author:

GMMTV

Keywords:

เตร็ดเตร่ fest กับ เต ตะวัน,เตร็ดเตร่,เต ตะวัน,GMMTV,หนุ่ม Gen Y,ภาษารุ่นคุณยาย,ประเพณีโล้ชิงช้าชาวอาข่า,ประเพณีลอยกระทง,ประเพณีวิ่งควาย,ปอยส่างลอง,สงกรานต์,ประเพณีผีตาโขน,เข้าพรรษา,ตักบาตรขนมครก,ตักบาตรขนมครก - น้ำตาลทราย,แข่งพากย์เรือ,งานภูเขาทอง,tawanthewanderer,tawan_v,TAYTAWAN,คริส พีรวัส,กันสมาย ชนกันต์

Subtitles:
Special thanks to KFC Full Team Set (199 Baht) Today to January 4, 2021 only. I HAVE ARRIVED AT SAMUT SONGKHRAM, HAVING HEARD THAT THERE ARE FUN PLACES TO VISIT. HAPPILY FLOAT ON A BOAT WITH A BRIGHT SMILE AND HAVE A GREAT TIME WANDERING AROUND WITH TAY TAWAN. GET ON A TRILLING PLAYTHING CALLED SOFA, SO SPECIAL WITH FRIENDS, GUN AND KRIST. FEEL SO FULL, EATING KFC FRIED CHICKEN. AT KLONG KHONE MANGROVE FOREST THANKS TO @SroySroy3 TWITTER ACCOUNT Hello. Today is such an auspicious day with this bright sky. I am here with my Raccoon eyes. DIDN’T GET MUCH SLEEP Welcome back to Tred Tray with Tay Tawan Special. When go wandering around, I don’t want to go alone. Since I want to relax, I want to bring my friends along, so I have invited the friends who are the readiest. Camera, please point to them DON’T SEEM TO BE READY Hey, I want to go on a trip So, where are we going today? Today, I don’t want to take you guys to somewhere too far because he will be too tired driving. I can’t go there on my own either since I can’t drive. If I am the one who drives, then I’m afraid debts won’t be paid. So, let Gunsmile drive then. That’s the best. Right. The best IS THIS REALLY THE BEST? Considering his condition, I think we’d better go somewhere near. Which Samut is (acting out) ? Samut….Fencing? Samut Songkhram! I will take Krist and Gunsmile to Baanmaichailane in Samut Songkhram province. Have you guys ever heard of it? Nope It’s a place where we can relax and chill. That’s cool, Tay. I’m so ready to go on a vacation today. Krist, what about your friend? Is he ready? Of course, he is. See! I’m ready, but I’m hungry. Today, I want to eat fried chicken, French fries. I want to eat KFC. GUNSMILE WANTS TO EAT KFC He is speaking with this tone of voice because he lacks an energy. He hasn’t eaten anything. But I think there will be a terrible traffic. Don’t worry at all because KFC has launched its new service which is very suitable to this globalized era in which traffic congestion is common. Ah! We just need a smartphone and an application. You opened it wrongly, didn’t you? I knew it. You were supposed to open it from the top, but you opened from the bottom. I knew it. Just take out your phone, access to KFC application and then place your order. You can easily choose to pick it up at the branch selected. Whenever you feel like eating KFC, you can pick your order at the nearest branch. And do I still need to wait for my order at that branch? No, you don’t. It’s such a fast service Just drive through, pick your order and then you can eat it on your car straightaway. Really? Why getting angry? I’m just asking. Alright. So, what will you order today, Tay? I will order KFC Chicken Full Team set at only 199 THB. This set comes with a variety of items. What are they? 4 pieces of fried chicken, 3 pieces of WingZ Zabb (super spicy fried chicken), 7 pieces of Pop Chicken, and also 1 set of French fries These are for three of us, and I bet we will still have some left for mom at home. I think it’s very convenient. Let’s choose drive through self-pick up service then. Right. This is the new service from KFC. Whether going on a short or a long journey, you must have KFC as your buddy along the way because all travel companions will be full. One drives. Another turns the music on, while the other feeds him fried chicken. IT’S A PERFECT MATCH So, today who will be the one who feeds fried chicken to others? Me! So, if everyone is all set now, let’s go! Let’s go So, where are we going today, Tay? Today, I’ll take you guys to Samut Songkhram province. You have been there before, right? I guess I have, but couldn’t quite remember exactly when. Have you? Nope But I remember the slogan of this province well because I had a friend living there. A town of razor clams, renowned for its lychee, let’s go eat KFC. LET’S GO EAT KFC I think this is not right. I think this one is wrong. Then, what is it? G: The correct one should be sufficient, disciplined, honest, voluntary jobs, following the plan… GETTING A BIT STRANGE Why do you bring up your school’s slogan? No. I’m just reading the sign over there. I recall it just now. A town of razor clams, renowned for its lychee, where King Rama II Memorial Park is located, with Mae Klong River flowing through. And one more thing SAMUT SONGKHRAM PROVICE SLOGAN A TOWN OF RAZOR CLAMS RENOWNED FOR ITS LYCHEE WHERE KING RAMA II MEMORIAL PARK IS LOCATED WITH MAE KLONG RIVER FLOWING THROUGH PAY RESPECT TO LUANG PHO BAN LAEM (A BUDDIST PRIEST) Generally, a province slogan reveals what are famous there. Do you eat lychee? No. Razor Clams? No, I don’t eat them. That’s alright. So, we are not eating razor clams nor lychee. We’re going to eat KFC. I have already made an order, so we can just pick it up right away. We don’t need to get out of the car? SO CONVINEINT THAT WE DON’T NEED TO GET OUT OF THE CAR No. They will hand it to us directly. When we are nearly there, they will come out, wait for us and then give us our KFC order. According to the menu we ordered? Absolutely. That’s super convenient! Mentioning KFC, I think I already smell it. I smell it. YOU ARE SO HUNGRY THAT YOU’VE GONE A BIT WILD Smell is just our mental formation Oh, I’m starving. (cracking a joke) Who is the superstar with an official water supply? The answer is…. pat Pat Why? Pat Namprapa (Wordplay- Her real name is Pat Napapa. Namprapa in Thai means water supply) Okay. Each of us cracks one joke. Who is the superstar who comes before the rain? Bruno Mars? Wrong. The answer is Jennifer Kreum (Wordplay- Her real name is Jennifer Kim. Kreum in Thai means a dark and cloudy sky). It’s almost raining. It’s getting dark Self-Pick up point. Pick up at car. Right. Here it is. We have arrived? See? He’s heading to us with our order. It’s so quick. We just parked and here he is. We haven’t finished parking yet, but he’s here already? Are you serving us our KFC order? If yes, one wink please. Oh, here he is! PLEASED According to the application, the staff who was going to give us the order would have to move his head like this DON’T TEASE HIM He can do everything I think he’s the one. Take it Here you are. KFC Chicken Full Team set Thank you Let me see. Wow! You really gave us a lot, so would you like to get on the car with us? One more person can fit in. Don’t eat it now. Let’s wait for the trip to start first. The magic of the road trip is eating while driving. So you drive then. I will feed you. Thank you. Here it is. Chicken Full Team Set at 199 THB Let’s eat! I already ate some. I secretly stole some from the box. HUNGER IS INTOLERABLE I took the whole piece. I’m so quick, you know. Hurry up. I want to eat some! Here you are. Put the sauce on. Make yourself comfortable Let me check whether you guys are KFC experts, okay? Let’s do a blind test. Close your eyes, eat, and tell me which KFC menu it is. Oh, that must be Pop Chicken Pop Chicken! Why? How did you know? Because of the texture.. Alright. Now, let’s get to a more difficult one. Guess which part of the chicken I’m feeding you. You already know? Drumstick. I’m sure. One million pe rcent sure! Your turn. Drumstick, right? What is it? I think this part can fly. Hey, this part can’t be eaten! Okay. Now, let’s do another test. You already fed us, so now it’s your turn. Close your eyes. GUNSMILE IS MAKING A REVENGE THIS TIME How is it? It’s a leaf. Tomato leaf!! What? Spicy sauce! GONE TOO FAR… Actually, French fries from each brand are different. If you eat them from different stores, you will notice. I can differentiate. For me, this one is definitely a must in this set. WINGZ ZABB CHICKEN This one is my favorite No other stores can resemble that of KFC. KFC’s Wingz Zabb chicken is always the best Let’s get going! PLEASE LISTEN TO ME These are actually a lot. We haven’t finished them all yet. Let’s keep some. Can I have another bite? Me too. No. Just spare some for later. What? We have to save some for dinner But there are still a lot left to eat… Just continue driving. If you’re too full, then you might fall asleep. Feed him!!! Okay. Eat then. Eat. I like it that you fed him French Fries. After we have eaten delicious stuff... We must take a nap? Just kidding, Gunsmile WAKE UP GUNSMILE Feed him more I’m telling you here that the set we’ve eaten is yummy and worth it. It’s a must have item every time you go on a trip. Exactly. Especially during a road trip, there are three important things: music, friends, and food Driving like this…in the past, I… That’s not related. All the passengers are having fun chitchatting. The driver just needs to drive because he needs to be concentrated on the route only. Okay. We have fun together! Easy to eat and easy to buy. All are so easy, so I’ll get to sleep now. And it’s really worth the money. Alright. That’s enough for us. We’ll spare some for later meals, but actually there’re still a lot left. That’s good because we can eat them along the trip. OS: GMMTV >>>>>> BaanMaiChaiLane Resort, Samut Songkhram Province Here we are at BaanMaiChaiLane in Samut Songkhram Province Why do we all dress up like this? Because we will get wet soon I’m not prepared for this. I didn’t expect that I would have to get wet today SONG: ♪ Have not prepared my heart for this… ♪ Can you just stay quiet? I’ll make it easy. You can decide, right? We are going to play what is called a ‘Sofa’. I also have one at home. No. It’s a different one. We’re not just going to sit. It will be bumping up and down. He has an experience playing it before. How was it? It’s nothing. When I got home, I just kept doing like this. WHERE HAVE YOUR EYES GONE? It’s like bumping, right? Before we get to a Sofa, where should we go first? We need to pass through a living room first. Before we play the sofa, we need to play around the estuary first But we need to get on a boat right? Let’s go. We are all ready now. It’s often said that Samut Songkhram is the province with the smallest number of population. Why is that? Tay, you aren’t sure, are you? No. It is actually a fact. It really is. Oh, I thought you were about to crack a joke Why? There is very little people because many have died fighting wars. (Songkhram means war) CALM DOWN, TAY! You’re saying their population is small, right? Correct. Okay. It sounded like you were gonna crack a joke. No. I wanted to tell you a story. A story, okay. To inform you. To inform us, alright. I’m not gonna get wet today. Why not? Because I’m sure I’m not gonna fall. To make this fun, the person who falls first gets a punishment. Ah. What more do you want me to do? CAN YOU LEAVE ME ALONE? What kind of water is that? Does it look happy, like it’s enjoying itself? Why? What kind of water is it? Brackish water. (Brackish = dull/not fun in Thai) Don’t feel duller than the water. Here’s another story. What is it? Samut Songkhram lands are formed by sediments. That’s what makes them rich. Wouldn’t the lands be rich if the people had a lot of money? There are fish here. TAY PRETENDS TO BE CONFUSED. Can we change the subject? The sea bass is delicious. LET US TAKE A LITTLE NAP. We’ve now arrived at Baanmaichailane. It was such a smooth ride, wasn’t it? It was. I could sleep like that all day but you know why I woke up? I spilled my cocoa drink. DISASTER LOVER IS BACK! We can get off the boat now. Let’s go. We’re gonna do more than sit on this inflatable sofa ride. Every action is a bet. Cool. The boat is gonna pull the inflatable sofa. Whoever loses his balance and falls into the water first gets a punishment. What’s the punishment? We’ve been tired and hungry all day so the loser has to feed KFC’s Full Team set to the other two without eating any of the chickens himself. How cruel is that? I can buy the chickens myself. So the loser won’t get to eat KFC. OS: THE LOSER WON’T GET TO EAT KFC! He has to feed the others. He has to feed the others, yes. We’re ready to go. Our youngest brother Gunsmile has stolen the middle seat, which everyone wants because we think it’s the safest. I want to try the middle seat. I’ve tried side seats before. I want to see what the middle seat is like. Was it easy to fall off the side seats? I didn’t fall. Woah oh! Woah oh! Okay, if we’re all ready... OS: TAY IS THE LEAST PREPARED. Ready? Go! Is this crazy? Gun! THIS IS JUST THE BEGINNING! You idiot! SONG: ♪ I’ll take you flying ♪ !*@&#@(#$)# LEGS WRAPPED AROUND EACH OTHER LIKE OCTOPUS’ TENTACLES !*@&#@(#$)# SONG: ♪ Because I’m like a boomerang ♪ Oh! Come on! I’m not gonna fall off! I’m not gonna fall off! I’m not gonna fall off! That was fast. I can do this. I can do this. SOMEBODY HELP TAY! A SOULESS BODY I thought I had it the easiest. You had it the toughest. Turns out I had to help these two. JOURNEY TO BECOME A SINGER RIP to my journey to become a singer. My throat is broken. My vocal cords are damaged. MORE SHAKING THAN A VIBRATO! Hold on! Not yet! Are you guys okay? ROUND TWO STARTS NOW! Tay is dead. I thought I was gonna drown but I didn’t. Get off this thing now! There he is. TAY’S ALL SCARED! And he’s the oldest one of us. Is that what we get for playing in the concert? I sang high notes yesterday. I also did that today. We screamed at the top of our lungs but we were tough. None of us fell into the water. Yes, especially this one. I forgot to take off my watch. We almost morphed into one. Gunsmile was like ‘let’s wrap our legs together, P’Kris’. Wrap our legs together! I had no idea what I was doing. Sitting in the middle didn’t help me at all. Try sitting at the outer side. I sat at the outer side. You sat at the inner side. I sat at the outer side! You were not a burden. This one was! See? When in trouble, we never love each other. We always blame each other. This show wanted us to realize that. Let’s go our own way and eat KFC. Let’s unfollow each other. Flashback to the first scene where we started our road trip. We were gonna feed each other chickens and play music. That activity broke us up. Why have I lost one follower on Instagram? Actually, I think I can afford a 199-baht KFC meal. Maybe I should’ve let go and fell off. Okay. We’ve been through a hard time together. That has proved that.... We really love each other. I’m hungry. Let’s have some chickens. Let’s go. No one fell into the water during the game today. So we all get the same reward which is... A KFC meal. Let’s eat. This is the Full Team bucket that we bought this afternoon. There are still some chickens left for dinner. That’s awesome. This is only 199 baht. The three of us share and only pay 60ish baht each. Now that we eat it for two meals. We only pay 30ish baht each. That’s very cheap. Let’s eat. I want a thigh. I love chicken thighs. The thigh is juicy. Juicy? The meat is oily and juicy. How did you feel about coming to this show right after the concert? Was today like a good vacation for you? The only thing I like about today is? KFC. The rest of the activities you made me do was torture. I won’t be able to play my drums anymore. Show me your double stroke. I can’t do a double stroke now. Look at my fingers. KRIS’ FINGERS ARE LOCKED! This is how much I can move my fingers. Okay. Another thing I realized is I can’t trust you at all. Not at all. And one more thing I found out is you’re such an ugly eater. It’s to show you how good this is. Your mouth is on the chicken. The chicken is on my mouth. Let me tell you that I finished all the pop chickens because I love pop chickens. You love pop chickens? Yes. They’re my favorites. What about you? What’s your favorite KFC order? Wingz Zabb Wingz Zabb? That’s your number one? The best. I always order the Wingz Zaab pieces. What else? Spicy chicken rice bowl. Ah. Mashed potato. It’s the most delicious when you order mashed potato and you dip your chicken nuggets into it. You told me that before but I’ve never tried it. So good! You should try it. You don’t eat sauce but you dip your chickens into mashed potato? Yes, mashed potato. So good. What’s your most favorite item from this set meal? Like I said, I love chicken thighs. Okay, chicken thighs. You just talked about how good it is to eat chickens with coleslaw, right? I say chickens and fries make a good combo as well. Yes. The oily taste. Bite after bite. Chickens and fries. You can’t stop chewing. Yummy, yummy. Special thanks to KFC’s 199-baht Full Team set meal for the fun today. Thanks for being our buddy on this journey. We had so much fun traveling and eating today. Yes. Thank you so much. You have so many channels to buy KFC. AVAILABLE FOR ORDER VIA MANY CHANNELS You can stop at a Drive Thru while on a road trip like us. Exactly. You can pick up your order and eat on the way to save yourself time.Both the Drive Thru and the new Self Pick-Up service, let you order and get your items quickly and easily. You can choose to pick up your order at the restaurant or have it brought to your car. You can get yummy food for every trip. No matter who you’re traveling with, think of KFC. Now I’m gonna let our guests do what they’ve been wanting to do all day. Okay. Any updates for your fans? I’m currently on The Golden Song, Season 3. Please tune in. It’s my first job as an MC. And we just released our songs in the Love Stranger project. Mine is called Ton Hai Jai Nai Jai. You also have a song, P’Tay. Yes, it’s called Sweater. Gunsmile? Please check out your new single? Check out our new single, Len Kem Kaeng. OS: Single: Len Kem Kaeng by the Grandsons And don’t forget to watch Toe Laew 2. OS: Toe Laew 2 airs every Saturday at 10.00 a.m. on GMM25. G: I’m also on Tonhon Chonlatee. OS: Watch Tonhon Chonlatee every Friday at 9.30 p.m. on GMM25 and AIS PLAY. I play P’Nueng. Please follow the GMMTV YouTube channel. We have lots of good content for you. Make sure to subscribe so you don’t miss any updates. Yes. You can press the bell icon. Press subscribe. Comments are also welcome. That’s great. Wow, wow. See you next time, Tred Tray with Tay Tawan Special. Yeah. Sawasdee Krub. Sawasdee Krub. Did I really have to wrap the episode up for you? Special Thanks to KFC’s 199-Baht Full Team Set Meal Today to January 4, 2021 only. We can share this 199-baht set between the 3 of us and eat it for 2 meals. Yes. 2 meals. I went to 3 Meena (Gunsmile’s restaurant) the other day. How was the food? So good. I went there because my friends wanted to try it. Really? We went inside and ordered from another place. It was so good. Their Thai food was good, right? We ordered KFC to eat at 3 Meena. You’re kidding. When KFC was served, we threw away 3 Meena’s food. But my friends said your restaurant was beautiful. It’s very beautiful. My friends said good things about it. You got your food from a KFC Drive Thru. Yes, and we brought it to eat at 3 Meena. The food was good. That’s a good attitude. Yes. One, you got a place to sit with cool AC. But things were slow at first. There were many tables for your friends. My friends said the place was beautiful. I’m just kidding. I didn’t go to 3 Meena. I ordered KFC home delivery. I didn’t go there. You’re kidding? I didn’t go. Gun! Gun! I’m just a kidding. I’m sorry.

Loading